Xelent tackar för förtroendet!

Postades 2018-04-05
LKP är nöjda med Xelent Håkan Tykö skakar hand med Armin Memic

Lunds Kommuns Parkerings AB, LKP AB, som äger och förvaltar sammanlagt ca 6 600 stycken parkeringsplatser i Lunds kommun har under en längre tid brottats med ett problem för sina kunder. Att kunna betala sin parkering med hjälp av mobiltelefonen ser LKB som en självklarhet och därtill anser LKB att parkeringsgästen t.ex. ska kunna se tidtabeller, mötesdetaljer, email eller liknande i sin mobil. Då flera av företagets parkeringshus ligger under jord har tillgången till tillfredsställande mobil inomhustäckning varit en bristvara och försvårat för kunden. Därmed har det omöjliggjort för företaget att leva upp till sitt mål att tillgodose behovet av parkeringslösningar och erbjuda bästa möjliga parkeringsservice samt leverera sitt löfte till marknaden, ”Det ska vara enkelt att parkera hos oss”.

För att åtgärda problemet fick Xelent uppdraget av LKP genom Driftchef, Armin Memic, att i tre av företagets sju parkeringshus bygga inomhustäckning för tal och datakommunikation. Kravet var att leverera bra inomhustäckning, oavsett operatör.

Efter förstudie och en genomlysning av fastigheterna valde Xelent att bygga en s.k. repeaterlösning med utrustning från MIC-Nordic, förklarar Håkan Tykö från Xelent. Vi bygger för fyra operatörers nät men vi bygger det i en gemensam lösning för varje enskild fastighet. Det är mer kostnadseffektivt och ger ett enklare underhåll och managering. Den är också byggd för att kunna uppgraderas när operatörerna byter till ny teknik. Vi på Xelent är oerhört glada och stolta över uppdraget från LKP och väldigt nöjda med resultatet avslutar Håkan.

Xelent tackar LKP för förtroendet och hoppas på ett långt och givande samarbete för bägge parter.

Kontakta migSkicka = godta vår integritetspolicy