Om Xelent

KOMPLETT TEKNIKSTÖD MED LOKAL SUPPORT

Vi tror att du får den bästa it- och kommunikationslösningen om den är framtagen utifrån en helhetssyn och i en och samma affärsrelation. Det vi vill är ju att tekniken – system, nätverk, drift, moln-tjänster, enheter – ska fungera och samverka på ett för ditt företag optimalt sätt. För att uppnå det fordras en helhetssyn och en bred kompetens som vi på Xelent har.

Med serviceställen på många orter i Sverige kan vi dessutom erbjuda lokal support på plats.

Många bolag blir ett

Xelent bildades 2012 genom en sammanslagning av verksamheter i Ängelholm, Kristianstad, Halmstad, Falkenberg, Varberg och Göteborg.

 

Det vi ville skapa var ett företag som kan erbjuda mindre och medelstora verksamheter ett komplett utbud av it-relaterade tjänster och funktioner, och genom engagemang och kunskap medverka till kundernas utveckling.

 

Vi vågar påstå att vi med vår bakgrund har betydande insikter om de utmaningar som de mindre/medelstora företagen ofta står inför. Många av oss är entreprenörer och har drivit mindre verksamheter tidigare.

 

Under 2013 blev också verksamheter i Borås, Örby, Trollhättan och Säffle en del av Xelent. För närvarande är vi 130 medarbetare fördelade på 14 orter i landet, från Malmö i söder till Östersund i norr. Förutom att leverera helhetslösningar till mindre och medelstora företag så erbjuder vi även tjänster till stora företag, exempelvis abonnemang, hårdvaruförsäljning, säkerhetslösningar och support.

Xelent växer och växer
Expansionen fortsätter. Vår ambition är att vi ska finnas lokalt med butiker eller service- ställen över stora delar av landet. När tekniken blir alltmer komplex tror vi att våra kunder uppskattar möjligheten att träffa oss och få hjälp på plats. Samtidigt ska vi så klart kunna erbjuda den bästa support som finns via telefon.

Vision

Att bli landets ledande leverantör av tjänster och funktioner inom it, dokumenthantering och telecom för mindre och medelstora företag.

Mission

Vi levererar ett komplett utbud av tjänster och funktioner inom it, dokumenthantering och telecom, och ser till att det fungerar direkt vid leverans.