Gävle

Vi har mer än 30 års lokal närvaro i Gävle/Sandviken och kärngruppen har arbetat med IT och dokumentservice sedan dess. Under resans gång har vi adderat kompetens och arbetar idag med den senaste och effektivaste teknologin på marknaden inom Xelents alla affärsområden. Du får därför ett komplett utbud av kompetens med verksamhetsrådgivare, tekniker och konsulter som snabbt vill och kan hjälpa dig att följa med i den snabba digitalisering som råder idag. 

Kontakt

026 280 51 00
Försäljning: 026 280 51 05
Support: 026 280 51 20

Adress

Ingenjörsgatan 18
802 93 Gävle

Affärsansvarig

Thomas Runfeldt 0708 27 95 42

Försäljning och rådgivning

Björn Estliden 026 280 51 06
Roger Helgesson 026 280 51 10
Therese Isaksen 026 280 51 08

Kontakta GävleSkicka = godta vår integritetspolicy