Integritetspolicy

– beskriver hur Xelent behandlar personuppgifter

Syfte

Att beskriva hur Xelent behandlar personuppgifter.

Ansvarig för personuppgifter

Xelent Office Sweden AB
(org.nr: 556402-9584)
Annebergsvägen 1B
432 48 Varberg
Sweden

När och varför använder Xelent personuppgifter?

 1. Vid fullgörande av åtaganden mot kunder, leverantörer och andra intressenter.
 2. Vid rekrytering av medarbetare och praktikanter.
 3. Vid anmälan till nyhetsbrev, event etc via kontaktformulär på hemsidan.
 4. Vid marknadsföringsinsatser för att säkerställa att rätt målgrupp nås. Antingen genom eget register och/eller genom köpta register, där källan tydligt anges.
 5. Anonymiserad data används för att förutse servicebehov, uppdatering av utrustning etc.

Centralt hanterar Xelent personuppgifter i följande system

 1. Affärssystem.
 2. Webbshop.
 3. Driftssytem.
 4. Ärendehanteringssystem.
 5. System för marknadsföring via E-post, SMS och Post.

Lokalt hanterar Xelent personuppgifter på följande sätt

För lokala aktiviteter ansvarar respektive kontor för hantering av personuppgifter.

Xelents medarbetare hanterar personuppgifter på följande sätt

Medarbetare har endast tillgång till de register, samt den behörighet, som krävs för att respektive medarbetare skall kunna fullfölja sina arbetsuppgifter.

Respektive medarbetare hanterar sin egen adressbok i mobiltelefon och E-postprogram.

Personuppgifter om kunder, leverantörer och intressenter som kan komma att sparas

Namn, befattning, organisation, org-nr, adress, e-post, telefon, användarnamn, information om offererad, såld, uthyrd och/eller servad utrustning, samt annan information som lämnas till Xelent.

Personuppgifter som kan komma att sparas av Xelent vid rekrytering

Namn, person-nr, körkort, språkkunskaper, utbildningar/betyg, anställningar/intyg, adress, e-post och telefon samt eventuellt utdrag ur belastningsregistret.

Delning av personuppgifter

Endast när så krävs, delar Xelent personuppgifter för att fullgöra avtalade affärer/aktiviteter mellan kunder och leverantörer eller andra intressenter. Detta gäller såväl internt som externt.

Lagring av personuppgifter

Xelent lagrar endast de personuppgifter, som krävs, för att fullgöra avtalade affärer/aktiviteter mellan kunder och leverantörer eller andra intressenter.

Hur länge sparar Xelent personuppgifter

Personuppgifter raderas när Xelents åtaganden är fullgjorda.

Korrekta personuppgifter är viktigt för Xelent

Xelent uppdaterar regelbundet sina register för att säkerställa dess funktion. Återkoppla därför gärna byte av tjänst eller arbetsgivare till din kontakt hos Xelent.

Ta del av dina personuppgifter hos Xelent

Maila till gdpr@xelent.se för att ta del av dina personuppgifter. Återkoppla till samma adress för att uppdatera, ändra eller radera dina personuppgifter hos Xelent.

Cookie policy 

Cookies

Cookies är små filer som en webbplats skickar till din webbläsare för att förbättra din användarupplevelse, genom att exempelvis komma ihåg språk och andra inställningar. Ändra cookieinställningar.

Så använder Xelent cookies

 1. Om du accepterar användande av cookies lagras en cookie som kommer ihåg din acceptans. Denna cookie sparas av din webbläsare i 1 år.
 2. Vårt spamskydd reCaptcha opereras av Google. Om din webbläsare inte har några tidigare cookies från Google, sparas en cookie med information om Xelents webbplats och ditt användande av den.

Inbäddat innehåll från andra webbplatser

Eventuellt inbäddat innehåll på xelent.se såsom videoklipp, artiklar etc fungerar på samma sätt som ett besök på en extern webbplats. Xelent har ej tillgång till, eller ansvar för andras cookies.

Ta bort cookies

I din webbläsarens inställningar väljer du hur cookies skall hanteras och/eller raderas.

Kontakta migSkicka = godta vår integritetspolicy