Integritetspolicy

Integritetspolicy

Xelent Office Sweden AB (”Xelent”) behandlar alltid den information som våra kunder anförtror oss på ett ansvarsfullt sätt. För att du ska kunna ha tjänster hos oss behöver vi få in, använda och spara vissa uppgifter om dig. Vår integritetspolicy förklarar bland annat vilka av dina personuppgifter vi behandlar, varför vi behandlar dem, hur vi samlar in dem, på vilken laglig grund vi stödjer behandlingen och hur länge vi sparar uppgifterna.

Om du vill ta del av Xelents integritetspolicy är du välkomna att ringa 0340-50 10 00 så skickar vi den till er på mejl. Informationen beskriver vilka rättigheter du har när det gäller dina personuppgifter och vart du vänder dig om du har frågor om hur Xelent behandlar era personuppgifter.

Dataskyddsförordningen, GDPR, ersätter den svenska personuppgiftslagen och gäller som lag i alla EU-länder. Alla företag, organisationer och myndigheter måste följa de nya reglerna. Det främsta syftet med dataskyddsförordningen är att förbättra skyddet för dig när dina personuppgifter behandlas.