Säkerhet

FRÅN ANTIVIRUS TILL RISKANALYS

På flera sätt är säkerhet det viktigaste vi arbetar med på Xelent, därför genomsyrar det också allt vi gör. Vår absoluta övertygelse är att ett kontinuerligt säkerhetsarbete lönar sig och bidrar till ett kostnadseffektivt förhållningssätt kring säkerheten på ett företag.

Vi rör oss både kring IT- och informationssäkerhet samt hjälper våra kunder med riskanalyser och projektledning. Allt för att du inte ska behöva oroa dig. Hos oss är dina personuppgifter, dokument, datorer och telefoner i trygga händer och vi håller dig kontinuerligt uppdaterad om det du behöver veta inom säkerhetsområdet.

På IT-säkerhetssidan hjälper vi er med brandväggar, nätverksutrustning, nätsäkerhet, antivirus, kryptering, certifikationsbaserad säkerhet och penetrationstester. Vi riktar oss också mot informationssäkerhet och genomför riskanalyser, genomgång och framtagande av policys samt incidenthantering.