Finansiering

HYR DINA TEKNIKLÖSNINGAR

Det finns många fördelar med att hyra istället för att göra investeringen med egna medel eller lånefinansiering. Om du hyr får ditt företag nyttjanderätten men inte äganderätten till utrustningen. På detta sätt belastas inte balansräkningen och soliditeten påverkas inte negativt. Nedan en rad viktiga argument som talar för hyra.

  • Hyran är en 100% avdragsgill avgift, både skattemässigt och resultatmässigt i redovisningen.
  • Enkelt att budgetera då hyran kostnadsförs i sin helhet.
  • Senaste teknologin, uppgradering under hyresperioden.
  • Behöver inte utnyttja bankkrediter.
  • Bibehåll likviditet, betalningsförmåga till annat.
  • Bättre nyckeltal i balansräkningen eftersom hyresobjekten vanligtvis inte aktiveras i räkenskapen