Telefoni

– allt från samtal, video, call center till Microsoft Teams

Utvecklingen inom telekom är extremt snabb och vi på Xelent ligger i framkant. Därför kan vi skräddarsy den lösning för telekommunikation som passar just ditt behov. Oavsett om det är en växel på ditt kontor (i form av IP-telefoni) eller en molnväxlen som styr telefonin i hela verksamheten till att tillse att alla medarbetare har den form av telefon, tjänster och abonnemang som stöder dennes arbetsuppgifter. 

Xelent erbjuder också verktyg för videosamtal, chat, UC, Call Center samt nätverk, WiFi och förbättrad mobiltäckning inomhus.

Samordning

Vi samordnar och levererar den bästa telefonilösningen för din verksamhet, oavsett storlek, och ser till att alla former av funktioner och telefoner fungerar med den övriga IT-miljön.

Mobiler är idag en central del i vår kommunikation. Därför är det väldigt viktigt att det finns täckning för enheterna. Utvecklingen mot energisnåla fastigheter har dessvärre inneburit att den mobila täckningen försämrats. Xelent levererar lösningar för att leda in signalen i fastigheten och sprida ut den på valda områden, vilket medför att ni kan få lika bra täckning på alla era ytor, inomhus såväl som utomhus.

Användningen av mobila enheter och applikationer ökar överallt i samhället. En sådan förändring ställer krav på de trådlösa nätverkens kapacitet men också kvalitet och säkerhet. Vi hjälper dig att projektera och installera trådlösa nätverk anpassade till din verksamhet och dina behov.

Vi tar fram den mest kostnadseffektiva lösningen för ditt företag när det gäller:

– Mobila växlar
– Abonnemangshantering
– Data- och internettjänster
– Fasta telefoniaccesser

Med vår marknadsledande service- och supportorganisation kan vi skräddarsy unika supportlösningar med SLA-nivåer upp till dygnet runt, alla dagar om året.

Framtidssäker

Du kan vara trygg i att din lösning för telefoni är rätt för din verksamhet över tid, eftersom Xelent erbjuder anpassning av din lösning för telekommunikation kontinuerligt efter ditt behov.

Med en växel i molnet behöver du inte bry dig om tekniken utan kan fokusera på verksamheten. Smarta funktioner gör behovet av telefonist mindre. Du kan exempelvis enkelt koppla ihop växeln med din kalender, så att inkommande samtal hänvisas då du har möte bokat.

Med en molnväxel kan du, istället för att äga en egen växel, enkelt hyra önskade funktioner efter eget behov. Du optimerar din kostnad genom att bara hyra de delar som du behöver. Samtidigt erbjuder den hostade lösningen funktioner och säkerhet som normalt endast ryms i stora organisationers budget.

Mobiltelefon, softphone eller fast telefon, valfri mobiloperatör, integration med Microsoft Teams mm – hos Xelent får du en skräddarsydd lösning som passar just din verksamhet.

Bedriver din organisation verksamhet i flera länder, behöver du en professionell lösning för ditt Call Center? Är din organisation stor och vill ha 24/7 support? På Xelent har vi kunskapen, erfarenheten, tekniken och resurserna för att ge dig en skräddarsydd och kostnadseffektiv kommunikationslösning.

Kontakta migSkicka = godta vår integritetspolicy