IT-Säkerhet

– från riskanalys till implementering och stresstest av IT-system

Att skydda sin data är den viktigaste åtgärden för varje verksamhet, vilket även gäller oss på Xelent. Därför kan vi lotsa dig genom alla steg som krävs för att skapa en säker IT-infrastruktur, från riskanalys till stresstest av IT-säkerhetsutrustningen. 

Skydda din IT-miljö

På IT-säkerhetssidan hjälper vi er med brandväggar, nätverksutrustning, nätsäkerhet, antivirus, kryptering, certifikationsbaserad säkerhet och penetrationstester.

Skydda din data

Vi riktar oss också mot informationssäkerhet och genomför riskanalyser, genomgång och framtagande av integritets- och datapolicys samt incidenthantering.

Kontakta migSkicka = godta vår integritetspolicy