Wireless
Network Operation

Xelent driftar och underhåller ditt trådlösa nätverk

Tjänsten inkluderar aktiv drift och underhåll av det trådlösa nätverket, enligt bästa praxis. Vi hjälper dig även att välja rätt utrustning och att hantera den över tid.

Tjänsten inkluderar

Drift

Aktiv drift med
uppdatering

Övervakning

Övervakning av tillgänglighet,
kapacitet och prestanda

Servicedesk

Ärendehantering via telefon,
e-post och webbportal

Enkel uppstart och få krav för att komma igång:

Xelent IT-tjänster

Tjänsten kräver övervakningsagent placerad i kundens nätverk. Den kan även användas för nätverksswitch och brandvägg.

Övervakningsenheten skall ha IP-anslutning till alla övervakade objekt.

Stöd för SNMP-övervakning av definierade objekt.

Kunds IT-miljö

Internetåtkomst och VPN-tjänst i managerad brandvägg.

All utrustning till det trådlösa nätverket skall ha garanti- och supportkontrakt med dess tillverkare.

Utrustningens inbyggda programvara (firmware) skall vara den senaste versionen.

Wireless Network Operation kan med fördel kompletteras med tjänsterna Network Switch Operation och Network Firewall Operation.

Wireless Network Operation

Xelent hantera din trådlösa nätverksmiljö. Tjänsten inkluderar aktiv drift och underhåll av det trådlösa nätverket. Vi kan hjälpa dig att välja rätt utrustning och lösningar för att optimera ditt trådlösa nätverk. Vi ser till att din trådlösa miljö är konfigurerad, enligt praxis, och fungerar på bästa sätt. Konfigurationen dokumenteras i Xelents dokumentationssystem. 

Vi hanterar alla dina beställningar i den dagliga driften. Vi kan även hjälpa dig med dina expansionsplaner och i den kontinuerliga optimeringen av din trådlösa nätverksmiljö. Accesspunkterna övervakas från Xelents Servicedesk om det trådlösa nätverket har en WLAN-controller. Om en incident inträffar registreras detta i ärendehanteringssystemet av Xelents Servicedesk och ärendet vidarebefordras till Xelents tekniker som undersöker och påbörjar felavhjälpning.

För fullständig beskrivning av tjänsten

Vänligen kontakta närmaste kontor eller fyll i formuläret nedan för att bli kontaktad av någon av våra IT säljare.

Kontakta migIT-Tjänster

Välj IT-tjänst/er

Skicka = godta vår integritetspolicy