Windows
Client Operation

Xelent driftar och håller dina Windows datorer säkra

Tjänsten inkluderar, aktiv drift och underhåll av operativsystemen i Windows datorer. Allt enligt bästa praxis med kontinuerlig uppdatering av operativsystem och virusdefinitioner. Antivirusprogramvara ingår i tjänsten.

Tjänsten inkluderar

Drift

Aktiv drift med
uppdatering

Virusskydd

Antivirusprogram
ingår i tjänsten

Servicedesk

Ärendehantering via telefon,
e-post och webbportal

Enkel uppstart och få krav för att komma igång:

Xelent IT-tjänster

Windows Client Operation supporterar kundens datorer och behöver inte köpas tillsammans med någon annan tjänst i Xelents tjänstekatalog.

Kunds IT-miljö

Tjänsten kräver internetåtkomst och brandväggsskydd.

Tjänsten stöder Windows 10 Professional/Enterprise eller nyare som supporteras av Microsoft.

Dator måste godkännas av Xelent innan driften kan utföras i enlighet med denna tjänstebeskrivning.

Windows Client Operation kan med fördel kompletteras med tjänsterna Virtual Windows Server Operation och Xelent Utökad Support.

Windows Client Operation

Tjänsten inkluderar aktiv drift och underhåll av Windows-klientens operativsystem. Xelent konfigurerar driften av klienten i enlighet med bästa praxis och säkerställer att Windows har de senaste säkerhetsuppdateringarna och virusdefinitionerna. Antivirusprogramvara ingår i tjänsten. Vi hanterar alla dina beställningar i den dagliga driften och om du behöver utföra en konfigurationsändring hjälper vi dig med det.

Vi konfigurerar driften av klienten i enlighet med bästa praxis. Om en Om en incident inträffar registreras detta i ärende-hanteringssystemet av Xelents Servicedesk och ärendet vidarebefordras till Xelents tekniker som undersöker och påbörjar felavhjälpning. Driftagenten installerar Windows-uppdateringar i enlighet med Microsofts krav och kör fördefinierade processer som konfigurerats av oss. Tjänsten inkluderar programvara för virusskydd.

För fullständig beskrivning av tjänsten

Vänligen kontakta närmaste kontor eller fyll i formuläret nedan och bli kontaktad av någon av våra IT säljare.

Kontakta migIT-Tjänster

Välj IT-tjänst/er

Skicka = godta vår integritetspolicy