Windows Active
Directory Operation

Xelent ansvarar för och underhåller ditt Windows Active Directory

Tjänsten inkluderar konfigurering och underhåll, inklusive DNS och DHCP. Användarnas behov av systemhantering och underhåll, inklusive återställning av lösenord och hantering av grupper tillgodoses.

Tjänsten inkluderar

Drift

Aktiv drift med
uppdatering

Övervakning

Övervakning av tillgänglighet,
kapacitet och prestanda

Servicedesk

Ärendehantering via telefon,
e-post och webbportal

Enkel uppstart och få krav för att komma igång:

Xelent IT-tjänster

Denna tjänst kräver att kunden prenumererar på tjänsten ”Virtual Windows Server Operation” på domänkontrollanterna (DC) för Active Directory (AD).

Kunds IT-miljö

Tjänster stöder Windows 2016 64-bitars serveroperativsystem eller senare för DC. Servern måste uppfylla de minimikrav som Microsoft ställer för att kunna köra Active Directory med kundens önskade konfiguration.

Windows Active Directory Operation kan med fördel kompletteras med tjänsten Xelent Utökad Support.

Windows Directory Operation

Xelent tar ansvar för aktiv hantering och underhåll av Microsoft Active Directory inklusive underhåll av DNS och DHCP. Tjänsten tillgodoser även användarnas behov av systemhantering och underhåll, inklusive återställning av lösenord, hantering av grupper, automatisering via grupprincipobjekt, etc. Vi konfigurerar Active Directory, DNS och DHCP i enlighet med bästa praxis och hanterar alla dina beställningar i den dagliga driften.

Tjänsterna övervakas från Xelents Servicedesk. Om en incident inträffar registreras detta i ärendehanteringssystemet av Xelents Servicedesk och ärendet vidarebefordras till Xelents tekniker som undersöker och påbörjar felavhjälpning. Konfigurationen dokumenteras i Xelents dokumentationssystem. 

För fullständig beskrivning av tjänsten

Vänligen kontakta närmaste kontor eller fyll i formuläret nedan och bli kontaktad av någon av våra IT säljare.

Kontakta migIT-Tjänster

Välj IT-tjänst/er

Skicka = godta vår integritetspolicy