Virtual Windows
Server Operation

Xelent driftar och underhåller din virtuella Windows-server

Tjänsten inkluderar drift och underhåll av en virtuell
Windows-server. Vi konfigurerar servern enligt branschpraxis
och säkerställer att Windows har de senaste
säkerhetsuppdateringarna.

Tjänsten inkluderar

Drift

Aktiv drift med
uppdatering

Övervakning

Övervakning av tillgänglighet,
kapacitet och prestanda

Servicedesk

Ärendehantering via telefon,
e-post och webbportal

Enkel uppstart och få krav för att komma igång:

Xelent IT-tjänster

Virtual Windows Server Operation innebär att Xelent driftar en virtuell server åt kund. TJänsten kan köpas fristående från Xelents övriga utbud av IT-tjänster.

Kunds IT-miljö

Tjänsten kräver en Hypervisor-plattform, dvs en plattform som stödjer installation av en virtuell server.

Att Xelent beviljas nödvändiga administratörsrättigheter.

Ett Microsoft supporterat operativsystem, exempelvis Windows Server 2019 64-bit eller nyare, samt säkerhetskopierings- och katastrof-återställningslösning av server.

Virtual Windows Server Operation kan med fördel kompletteras med tjänsterna Windows Active Directory Operation och TAM (Technical Account Manager).

Virtual Windows Server Operation

Tjänsten inkluderar drift och underhåll av en virtuell Windows-server. Xelent konfigurerar den virtuella servern i enlighet med branschstandard, så kallad ”best practice” och säkerställer att Windows har de senaste säkerhetsuppdateringarna. Vi hanterar dina beställningar i den dagliga driften och om du behöver utföra en konfigurationsändring hjälper våra konsulter dig med det.

Den virtuella servern övervakas från Xelents Servicedesk. Om en incident inträffar registreras detta i systemet för ärendehantering av Xelents Servicedesk och ärendet vidarebefordras till Xelents tekniker som undersöker och påbörjar felavhjälpning. Serverkonfigurationen dokumenteras i Xelents dokumentations-system. Driftagenten installerar säkerhetsuppdateringar i enlighet med Microsofts krav och kör fördefinierade processer som konfigurerats av Xelent. Tjänsten inkluderar även virusskydd i realtid.

För fullständig beskrivning av tjänsten

Vänligen kontakta närmaste kontor eller fyll i formuläret nedan för att bli kontaktad av någon av våra IT säljare.

Kontakta migSkicka = godta vår integritetspolicy