Xelent
Servicedesk

Beskrivning av Xelent Servicedesk och dess tjänstenivåer

Servicedesk ger användarstöd och support på din dator, kringutrustning och de vanligaste programmen samt äger ärendet från att du som användare anmäler det, tills det är åtgärdat.

Få Hjälp via

E-post

Maila Servicedesken via
support@xelent.se

Ärendeportal

Anmäl direkt på ärendeportalen där alla ärenden även loggas

Telefon

Servicedesk kl 8:00–17:00
via 0771-70 70 80

Enkel uppstart och få krav för att komma igång:

Xelent IT-tjänster

Kund skall ha avtalad garanti- eller serviceavtal på samtliga komponenter samt driftavtal med Xelent för de produkter och tjänster där support skall ges via Xelent Servicedesk.

Kunds IT-miljö

Xelent skall ges internetaccess med nödvändiga brandväggsöppningar för att möjliggöra fjärråtkomst till IT-utrustning placerad i kunds miljö.

Xelent Servicedesk ingår i Xelents förpackade IT-tjänster och kan med fördel kompletteras med Xelent Support som erbjuder utökad tillgång till Xelent Servicedesk.

Xelent Servicedesk och Tjänstenivåer

Xelent Servicedesk är den viktigaste kontaktytan för att alla slutanvändare skall få rätt hjälp snabbt. Servicedesken ger användarstöd och support på din dator, kringutrustning och de vanligaste programmen och äger ärendet från det att du som användare anmäler det tills det att ärendet är åtgärdat. Ärenden kan vidarebefordras till specialister eller förutbestämda servicegivare med fortsatt bevakning och eskalering. Servicedesk ansvarar också för att avsluta alla ärenden med rapport till anmälaren. Servicedesk når du via telefon, E-post eller ärendeportalen.

Xelents Servicedesk arbetar enligt ITIL v3 (Information Technology Infrastructure Library), ett globalt ramverk för hantering och support av IT-tjänster. 

För fullständig beskrivning av tjänsten

Vänligen kontakta närmaste kontor eller fyll i formuläret nedan för att bli kontaktad av någon av våra IT säljare.

Kontakta migIT-Tjänster

Välj IT-tjänst/er

Skicka = godta vår integritetspolicy