Network
Firewall Operation

Xelent driftar och underhåller brandväggarna i ditt nätverk

Tjänsten inkluderar aktiv drift och underhåll av brandväggarna i nätverket, enligt bästa praxis. Vi hjälper dig även att välja brandvägg och att hantera den över tid.

Tjänsten inkluderar

Drift

Aktiv drift med
uppdatering

Övervakning

Övervakning av tillgänglighet,
kapacitet och prestanda

Servicedesk

Ärendehantering via telefon,
e-post och webbportal

Enkel uppstart och få krav för att komma igång:

Xelent IT-tjänster

Tjänsten kräver övervakningsagent placerad i kundens nätverk. Den kan även användas för nätverksswitch och trådlöst nätverk.

Övervakningsenheten skall ha IP-anslutning till alla övervakade objekt.

Stöd för SNMP-övervakning av definierade objekt..

Kunds IT-miljö

Internetåtkomst och VPN-tjänst i managerad brandvägg.

Brandväggen skall ha ett garanti- och supportkontrakt med dess tillverkare.

Brandväggens inbyggda programvara (firmware) skall vara den senaste versionen.

Network Firewall Operation kan med fördel kompletteras med tjänsterna Network Switch Operation och Wireless Network Operation.

Network Firewall Operation

Tjänsten inkluderar aktiv drift och underhåll av brandväggarna i nätverket. Vi hjälper dig att välja brandvägg och hjälper dig att hantera den. Vi konfigurerar brandväggen i enlighet med med branschpraxis för att skydda din IT-infrastruktur bakom brandväggen. Om du behöver ändra en konfiguration för brandväggen hjälper vi dig med det.

Brandväggen övervakas från Xelents Servicedesk. Om en incident inträffar registreras detta i ärendehanteringssystemet av Xelents Servicedesk och ärendet vidarebefordras till Xelents tekniker som undersöker och påbörjar felavhjälpning. Brandväggen säkerhetskopieras, om enheten stödjer Xelents automatiska backupfunktion, och lagras hos Xelent för snabb återställning. Konfigurationen dokumenteras i Xelents dokumentationssystem. 

För fullständig beskrivning av tjänsten

Vänligen kontakta närmaste kontor eller fyll i formuläret nedan för att bli kontaktad av någon av våra IT säljare.

Kontakta migIT-Tjänster

Välj IT-tjänst/er

Skicka = godta vår integritetspolicy