Mac
Client Operation

Xelent driftar och håller dina Mac-datorer säkra

Tjänsten inkluderar fjärrstyrd support på Mac-datorer. Vi konfigurerar driften av klienten i enlighet med bästa praxis och säkerställer att antivirusprogrammet, som ingår i tjänsten, har de senaste virusdefinitionerna. 

Tjänsten inkluderar

Virusskydd

Antivirusprogram
ingår i tjänsten

Servicedesk

Ärendehantering via telefon,
e-post och webbportal

Enkel uppstart och få krav för att komma igång:

Xelent IT-tjänster

Mac Client Operation supporterar kundens datorer och behöver inte köpas tillsammans med någon annan tjänst i Xelents tjänstekatalog.

Kunds IT-miljö

Tjänsten kräver internetåtkomst och brandväggsskydd.

Tjänsten stöder Catalina eller nyare som supporteras av Apple.

Dator måste godkännas av Xelent innan driften kan utföras i enlighet med denna tjänstebeskrivning.

Mac Client Operation kan med fördel kompletteras med tjänsterna Windows Client Operation och Xelent Utökad Support.

Mac Client Operation

Tjänsten inkluderar fjärrstyrd support på MAC-datorer. Xelent konfigurerar driften av klienten i enlighet med bästa praxis och säkerställer att antivirusprogrammet har de senaste virusdefinitionerna. Antivirusprogramvara ingår i tjänsten. Vi hanterar alla dina beställningar i den dagliga driften och om du behöver utföra en konfigurationsändring hjälper vi dig med det.

Vi konfigurerar driften av klienten i enlighet med bästa praxis. Om en Om en incident inträffar registreras detta i ärendehanteringssystemet av Xelents Servicedesk och ärendet vidarebefordras till Xelents tekniker som undersöker och påbörjar felavhjälpning.

För ytterligare information om tjänsten

Vänligen kontakta närmaste kontor eller fyll i formuläret nedan och bli kontaktad av någon av våra IT säljare.

Kontakta mig



IT-Tjänster

Välj IT-tjänst/er

Skicka = godta vår integritetspolicy