Xelent
Hosting

Xelent Hosting – dubbla datacenter med dubbelt skalskydd och dubbel access

Xelent Hosting består av två separata datacenter i Limhamn, utanför Malmö. De är byggda enligt principen ”En byggnad i byggnaden” med inbrottslarm och dubbelt perimeterskydd med rörelsedetektorer mellan skalen. Båda är Tier klassade..

Tier klassade

2 x datacenter

Två separata datacenter på separata adresser.

2 x skalskydd

Byggda enligt principen en byggnad i byggnaden.

2 x access

Två separata fiberanslutningar från två olika leverantörer.

2 x reservkraft

Två reservkraftverk per datacenter, för drift i 2 x 48 h.

Med Xelent Hosting får din data säkerhetsklassad lagring.

Bevakning

Hallarna övervakas 24/7/365 av fastighetsförvaltare, extern bevakningstjänst och Räddningstjänst Syd som tar emot respektive larm & driftslarm. Lokalernas driftstekniker och servicepartners har kompletterande jour dygnet runt.

Brandlarm

Brandlarmet är direktanslutet till Räddningstjänsten Syd och brandlarmet provas varje månad enligt reglerna för Automatiskt Brandlarm Anläggning SBF 110:6.

Brandskydd

Hallarnas branddetekteringssystem känner av förändringar i luften. Släckmedia är den effektivt brandhämmande gasen Argonite (50% Argon / 50% Kväve) för snabb och säker släckning med minimala risker för hårdvara och människor.

Med Xelent Hosting slipper du investera i egen i egen hårdvara, säkerställa tillgänglighet och tillse att din datalagring är säkerhetsklassad. Samtidigt som din data lagras i Sverige under svensk lagstiftning.

Kontakta migSkicka = godta vår integritetspolicy