Säkerhet

FRÅN ANTIVIRUS TILL RISKANALYS

På flera sätt är säkerhet det viktigaste vi arbetar med på Xelent, därför genomsyrar det också allt vi gör. Vår absoluta övertygelse är att ett kontinuerligt säkerhetsarbete lönar sig och bidrar till ett kostnadseffektivt förhållningssätt kring säkerheten på ett företag.

Vi rör oss både kring IT- och informationssäkerhet samt hjälper våra kunder med riskanalyser och projektledning. Allt för att du inte ska behöva oroa dig. Hos oss är dina personuppgifter, dokument, datorer och telefoner i trygga händer och vi håller dig kontinuerligt uppdaterad om det du behöver veta inom säkerhetsområdet.

På IT-säkerhetssidan hjälper vi er med brandväggar, nätverksutrustning, nätsäkerhet, antivirus, kryptering, certifikationsbaserad säkerhet och penetrationstester. Vi riktar oss också mot informationssäkerhet och genomför riskanalyser, genomgång och framtagande av policys samt incidenthantering.

Brandväggar

Med ett proaktivt fokus utrustar vi er med rätt hårdvara, konfigurationer och tilläggstjänster. Vi säkerställer att er brandvägg har den senaste programvaran och genomför analyser av datatrafik och loggar för att hitta potentiella risker i er IT-miljö.

Nätverksutrustning

Vi hanterar våra kunders hela nätverksmiljö i termer av nätverksutrustning, såsom switchar och routrar, och konfigurationen. Vi borgar för att er utrustning samverkar i en genomtänkt kedja genom hela er verksamhet.

Krypteringslösningar

Vi hjälper er att kryptera er hårdvara för att skydda affärskritisk data.

Pentester

För att identifiera hål i er befintliga säkerhetskonfiguration går vi in och genomför penetrationstester. Resultatet sammanställs i en rapport med lösningsförslag.

Riskanalys

Vi genomför helhetsanalyser av ert säkerhetsarbete för att identifiera eventuella svagheter, från policydokument till hur arbetet ser ut i er IT-miljö. Vi klargör och kategoriserar era säkerhetsrisker och presenterar dessa med en handlingsplan.

Incidenthantering

När olyckan är framme hanterar vi på ett strukturerat sätt situationen och bistår kring kontrollerad nedstängning av system, problemidentifiering, säkring av data och åtgärder.

Antivirus

Vi förser er med kompletta antiviruslösningar för klient- och servermiljö.

Rådgivning

Naturligtvis finns vi här och ger er råd i alla tänkbara situationer som rör säkerhet.